• Stomatologie Cluj Napoca
  • Cluj Napoca, Str. Câmpului, nr. 33
Home/Sterilizare

Siguranța pacienților reprezintă prioritatea noastră principală și de aceea acordăm o atenție sporită și implementăm protocoale stricte în menținerea la cele mai înalte standarde a procesului de igienă și sterilizare. Astfel, toate dispozitivele medicale și materialele care urmează a fi sterilizate trebuie curățate și dezinfectate înainte de a fi supuse unui proces de sterilizare standardizat si reglementat, conform normelor în vigoare ale Direcției de Sănătate Publică și Ministerului Sănătății.

Fatete dentare fara slefuire prepless hollywood smile Cabinet Stomatologic Dentist Cluj Napoca Oral Design Clinic

Reguli generale implementate la Oral Design Clinic

  • Instrumentarul utilizat va fi decontaminat și sterilizat în ziua în care este folosit, până la sfârșitul programului de lucru.
  • Controlul sterilizării se efectuează zilnic utilizand indicatoare fizico-chimice (bandă sterilizare şi indicatori încorporaţi în pungile sudate și in fiecare zi cu test Bowie&Dick – un test care confirmă faptul că aparatul de sterilizare, (autoclav) funcționează la nivelul de performanță necesar sterilizării.
  • Inspecţia tehnică a autoclavelor se realizează trimestrial de către persoanele autorizate

Etapele protocolului de igienă și sterilizare la Oral Design Clinic

1. Pre-dezinfecţie (Decontaminare)

Această etapă este obligatorie şi foarte importantă deoarece:

  • Reduce încărcătura microbiană a instrumentelor;
  • Protejează personalul în cursul manipulărilor ulterioare;
  • Evită uscarea rezidurilor biologice pe instrumente, fapt care ar putea afecta eficienţa sterilizării;
  • Uşurează etapele ulterioare de curăţare.

După utilizare, instrumentarul se imersează în cuva cu capac din cabinet, iar cel instrumentarul mic se imerseaza în cutia rotundă din interiorul cuvei până la finalul programului sau cel puţin timpul minim necesar, în funcție de produsul utilizat. În cuvă se utilizează detergent enzimatic , schimbat zilnic sau la nevoie (încărcătura bacteriană ridicată, cu grad crescut de contaminare). Pe capacul cuvei sunt inscripţionate: numele dezinfectantului, concentraţia de lucru, timp de acţiune, data preparării, persoana care l-a preparat.

Chirurgie maxilo faciala Cabinet Stomatologic Dentar Cluj Napoca Oral Design Clinic

2. Curăţarea mecanică cu maşini automate de curățare

Curățarea cu termodezinfectoare este o metodă de curăţare şi dezinfecţie eficientă şi automatizata a instrumentarului stomatologic. Oral Design Clinic este dotată cu două termodezinfectoare (Melatherm 10 D și Multisteril), care realizează automat procesul de curățare și dezinfecție. Dozarea soluției de dezinfectat și reglarea temperaturii se realizeaza automat, evitându-se diferite erori umane și asigură eficiența procesului de sterilizare.

3. Uscare-inspecţie

Se realizează cu prosoape de hârtie, special dedicate acestui scop. În cazul instrumentarului dezinfectat în maşinile automate de curăţare- dezinfecţie (Melatherm și Multisteril) acesta iese gata uscat. Instrumentarul va fi inspectat atent astfel încât să nu aibă urme de reziduuri biologie. Instrumentarul deteriorate de va depozita separat urmând a fi casat. Dacă se observă urme de ciment sau reziduri biologice, se va relua procesul de dezinfecție și curățare a instrumenarului.

4. Lubrifiere în aparatul DAC al pieselor de mana și turbinelor

Se realizează cu ajutorul aparatului DAC care realizează curațarea, sterilizarea și lubrefierea pieselor și turbine.

5. Ambalarea instrumentarului în vederea sterilizării 

Trusele şi instrumentarul chirurgical se ambalează individual în pungi de steriliozare speciale și se sigilează. Se pregătesc set-up-uri de ace şi freze pentru diferite tipuri de manopere sau se infoliază individual în pungi de sterilizare iar acestea sunt sigilate cu ajutorul aparatului Melaseal.

6. Sterilizarea propriu-zisă

Se realizează la autoclav de clasa B-Vacuklav 24 B-MELAG, alegând unul dintre ciclurile presetate corespunzătoare materialelor introduse in incinta. Pe fiecare pungă hârtie-plastic lipesc etichete cu ajutorul aparatului Meladoc pe care este notat data sterilizării şi data expirării ,numele asistentului medical care a verificat integritatea și corectitudinea curățării instrumentarului, în vederea asigurării trasabilităţii.

Marcajele pe pungă se fac în afara zonei de sudare, pentru a nu periclita siguranța pachetului. Durata menținerii instrumentarului steril ambalat in folii este de 2 luni de la sterilizare, cu condiţia menţinerii integrităţii ambalajului, cu excepția celor pentru care producătorul specifică o altă perioadă, cu condiţia menţinerii condiţiilor specificate de acesta. Pungile sunt prevăzute cu indicator fizico-chimic de virare a culorii. La fiecare ciclu de sterilizare, autoclavul va scoate un raport printat. Acesta se analizeaza şi se ataşeaza în registrul de evidenţă al sterilizării.

Abordarea profesională dar mai ales morală a procesului de igienă și dezinfecție, are la bază reglementările europene și americane pe care le urmăm și adesea le depășim prin utilizarea de protocoale avansate și a unei tehnologii de dezinfecție și sterilizare moderne și sofisticate.

Tot acest protocol are menirea sa îți ofere un tratament sigur, lipsit de riscuri, pentru că sănătatea ta este prioritatea noastră numărul 1.

Programează-te chiar azi la o consultație!